Inšpekcia technického stavu nehnuteľnosti


Kupujete nehnuteľnosť?

  • Preveríme Vám jej stav
  • Odhalíme skryté nedostatky 
  • Vyčíslime náklady na odstránenie vád 

Čo preskúmame?

Skutočnú výmeru plochy nehnuteľnosti

Stav stien a podláh

Elektroinštaláciu

Systém vykurovania

Stav okien

Protipožiarnu ochranu

Odvetranie

Zdravotechnickú inštaláciu

Rozvody a kabeláž

Získate správu o technickom stave nehnuteľnosti

Inšpektor Vám vyhotoví technickú správu, v ktorej popíše zistené nedostatky, odhalí možné problémy, skryté vady a odhadne náklady, ktoré treba na opravy vynaložiť. Pozrieť ukážku technickej správy » 

Na aké účely je možné použiť technickú správu?

  • Pri vyjednaní nižšej ceny pri kúpe (poukážete na nedostatky a náklady na ich odstránenie)
  • Pri reklamovaní vád po kúpe nehnuteľnosti
  • Pri preberaní novostavby a zistenie nedostatkov (nedorobkov)
  • Pri uplatnení nároku na zľavu z ceny nehnuteľnosti
  • V súdnom konaní

Ako dlho trvá inšpekcia nehnuteľnosti? 

Samotné preskúmanie nehnuteľnosti inšpektorom závisí od veľkosti (výmery) nehnuteľnosti a jej technického stavu. Preskúmanie môže trvať od 3 do 6 hodín. Samotné vyhotovenie technickej správy trvá približne 3 pracovné dni od návštevy nehnuteľnosti.

Koľko stojí inšpekcia nehnuteľnosti? 

Technická inšpekcia priemerného bytu stojí 250 EUR. Rodinného domu 600 EUR.

V ktorých mestách sa služba poskytuje? 

Túto službu poskytujeme zatiaľ len v Bratislave.

Zmluva o prevode vlastníctva bytu musí obsahovať zistenie technického stavu s uvedením opráv, ktoré treba nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich mesiacoch (§ 5 ods. 1, písm. f) zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, z. č. 182/1993 Z.z.)

Objednať inšpekciu nehnuteľnosti

Vyplň, prosím, tento krátky formulár a my sa Vám obratom ozveme. Ďakujeme.

Lokalita

Typ nehnuteľnosti

Kedy Vám vyhovuje návšteva inšpektora?

Poznámka pre inšpektora

Kontaktné údaje

Vaše meno a priezvisko

Váš email

Vaše telefónne číslo

Do políčka nižšie prepíšte overovací kód (antispamová ochrana)
captcha

Menu