Asistencia pri predaji pôdy

Predávate alebo kupujete poľnohospodársku pôdu?

Prevedieme Vás náročným procesom prevodu pôdy podľa zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov
Zákon č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku vyžaduje, aby sa prepis vlastníctva uskutočnil osobitným postupom. Tento je v porovnaní s prevodom iných druhov nehnuteľností (byt, domy, pozemky v intraviláne) výrazne náročnejší. Bez jeho splnenia Vám kataster prevod nezapíše. Čítať článok o prevode pôdy »
Obmedzenie prevodu sa vzťahuje na pozemky, ktoré sú:
  • mimo zastavaného územia obce (extraviláne)
  • evidované v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady alebo trvalé trávne porasty
  • väčšie ako 2 000 m2
  • ak nejde o prevod vlastníctva medzi rodinnými príslušníkmi

V čom Vám pomôžeme?

Vyhľadáme kupujúceho

Na realitnom trhu nájdeme osobu, ktorá bude mať záujem kúpiť Váš pozemok. Vedieme rozsiahly register záujemcov o pozemky.

Zverejníme ponuku na úradnej tabuli obce

Zákon vyžaduje kvalifikované zverejnenie ponuky na úradnej tabuli príslušnej obce

Zverejníme ponuku v registri ministerstva

Zákon vyžaduje zároveň zverejnenie ponuky v registri Ministerstva pôdohospodárstva

Zabezpečíme súhlas okresného úradu

Zabezpečíme súhlas príslušného okresného úradu na prevod vlastníctva

Advokát pripraví dokumenty na prepis

Spolupracujúca advokátska kancelária zabezpečí zmluvnú dokumentáciu k prevodu pozemku

Zabezpečíme prepis na katastri

Zabezpečíme úkony, ktoré smerujú k prepisu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností

Právne služby súvisiace s prevodom poľnohospodárskeho pozemku zabezpečuje
spolupracujúca advokátska kancelária Plavec & partners

Predávajte pôdu rýchlo a bez komplikácií

Stačí, ak vyplníte tento krátky formulár. Ďakujeme.

Katastrálne územie

Celková výmera pozemku

Výška Vášho spoluvlastníckeho podielu

Požadovaná cena (spolu):

Zvoľte rozsah služby

Kontaktné údaje

Meno a priezvisko vlastníka

Váš email

Vaše telefónne číslo

Do políčka nižšie prepíšte overovací kód (antispamová ochrana)
captcha

Menu