Služby
developerom

Kombinácia silného realitného, finančného a právneho tímu, dôkladná znalosť realitného trhu a dlhoročné skúsenosti sú výhody, z ktorých môžete pri Vašom projekte profitovať.

Komplexný servis pre developerov

Analýza developerského projektu

Na Váš projekt sa pozrieme nezávislými okom. Vieme, ktoré projekty sa dobre predávajú a prečo

Cenová a obchodná stratégia

Podľa charakteru projektu a situácie na trhu pripravíme obchodnú stratégiu a odporučíme vhodnú predajnú cenu

Reklama marketing

Stanovenie marketingovej kampane a stratégie, výber účinných nástrojov, meranie efektivity, sociálne siete, remarketing atď.

Prezentácia projektu

Tvorba samostatnej web stránky, propagačných tlačovín, nastavenie syndikátneho (sieťového) predaja projektu

Obhliadky nehnuteľností

Do predaja projektov nasadzujeme skúsených senior maklérov. Ich prax a predajné schopnosti sú často kľúčové pri predaji

Rokovanie so záujemcami

Náš predajný tím a tím právnikov spracuje požiadavky záujemcov a vyhodnotí, prípadne vybaví ich žiadosti

Protokolárne odovzdávanie nehnuteľností

Po kolaudácii zabezpečíme protokolárne odovzdanie nehnuteľností, prepis médií a zápis do katastra nehnuteľností

Výkup, sceľovanie pozemkov

Zastupovanie pri majetkovom vysporiadaní vlastníctva k pozemkom pre výstavbu projektu

Riešenie prístupovej cesty

Zastupovanie pri riešení právnych vzťahov k prístupovej ceste, pred obcou, mestom, vlastníkmi susediacich pozemkov

Riešenie vecných bremien (IS)

Zastupovanie pri riešení umiestnenia inžinierskych sietí, zriaďovanie, zmena vecných bremien atď.

Zastupovanie v stavebnom konaní

Zastupovanie stavebníka (developera) v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní

Zmluvné vzťahy s dodávateľmi

Rokovanie a dojednávanie zmluvných podmienok so subdodávateľmi developera

Príprava zmlúv s klientmi - záujemcami

Príprava zmlúv pre predaj nehnuteľností – rezervačná zmluva, budúca kúpna zmluva, kúpna zmluva, zmluva o dielo a pod.

Zápis práv do katastra nehnuteľností

Príprava a zastupovanie developera pri zápise práv (vlastníckych, záložných, vecných bremien) do katastra nehnuteľností

Riešenie nárokov voči developerovi

Zastupovanie pri riešení nárokov voči developerovi (vady, nedorobky, nárok na zľavu z ceny, náhrada škody a pod.)

* Právne služby zabezpečuje partner – LEX, advokátska kancelária

Financovanie projektu bankou

Developera zastúpime v rokovaní s bankou pri získavaní úveru na financovanie výstavby projektu

Hypotéky pre klientov

Hypotekárne oddelenie našej agentúry zabezpečí pre záujemcov servis súvisiaci so získavaním výhodnej hypotéky

Syndikátna forma predaja 

S predajom sa už “netrápi” jedna či dve kancelárie, ale predáva ho naraz niekoľko desiatok či stovka realitných kancelárií z celého Slovenska. Odmena sa platí len generálnemu manažérovi syndikátu (SRA). Ten distribuuje časť odmeny podriadeným členom syndikátu.

Váš projekt môže koordinovane predávať viac než 100 realitných kancelárií v celej SR.

Po vzájomnej dohode vytvoríme syndikát (skupinu) realitných kancelárií z radov členov Realitnej únie SR. Tí budú podľa určených pravidiel participovať na projekte (napr. predaji bytov). Developer môže určiť, ktoré realitné kancelárie požaduje do syndikátu zaradiť.

Hlavným manažérom syndikátu je naša realitná agentúra, ktorá bude usmerňovať podriadených členov syndikátu. Syndikát môže tvoriť naraz aj 100 realitných kancelárií z celého Slovenska, ak je potrebné na projekt nasadiť “extrémnu” silu.

Tým, že je Realitná únia SR najväčším združením realitných kancelárií a maklérov na Slovensku (má viac ako 718 členov), dokáže využiť potenciál obrovskej predajnej sily členskej základne aj pre Váš projekt. Slovenská realitná agentúra je realitnou kanceláriou Realitnej únie SR.

Komunikujeme cez špeciálny informačný systém, do ktorého má (až na úroveň správcu) prístup developer. 

Dohodnite si s nami stretnutie

Stačí, ak vyplníte tento krátky formulár a my sa Vám obratom ozveme.

  Vaše meno a priezvisko (povinné)

  Vaše telefónne číslo (povinné)

  Váš email (povinné)

  Vaša správa

  Do políčka nižšie prepíšte overovací kód (antispamová ochrana)

  captcha

  BLIŽŠIE INFORMÁCIE VÁM POSKYTNEME NA

  +421 949 090 909

  Porovnaj ponuky

  Porovnať