Ste spoluvlastník
nehnuteľnosti?

Chcete 

  • získať celú nehnuteľnosť?

  • predať podiel za najvyššiu cenu?

  • nehnuteľnosť rozdeliť?

… a zachovať si pritom dobré vzťahy?

10 rokov pom´áhame ľuďom
riešiť spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam

Nájdeme riešenie a určíme stratégiu
Zastúpime Vás pri realizácii
Spoločne dosiahneme cieľ

28 % spoločných nehnuteľností chátra z dôvodu, že sa podieloví spoluvlastníci nevedia dohodnúť

Pár faktov o podielovom spoluvlastníctve k nehnuteľnosti a jeho zrušení

Ak má nehnuteľnosť viac spoluvlastníkov, o podstatných veciach rozhodujú všetci spoločne. Predstavy o užívaní, údržbe či predaji sú rôzne a nájsť kompromis je často náročné.  

Ako sa dá zrušiť spoluvlastníctvo?
Ako rozhodne o zrušení súd?
Aké sú prvé kroky k vyriešeniu?
Čo ak sa nechcem súdiť?
Ako sa dá zrušiť spoluvlastníctvo?

Občiansky zákonník vychádza zo zásady, že nikoho nemožno spravodlivo nútiť, aby zotrvával v spoluvlastníckom vzťahu. Ak nemáte záujem byť spoluvlastníkom, či už z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov, do úvahy pripadá zrušenie podielového spoluvlastníctva dohodou alebo súdnym rozhodnutím alebo “vystúpenie” zo spoluvlastníctva formou predaja podielu. Zastúpime Vás pri ktoromkoľvek spôsobe riešenia.

Ako rozhodne o zrušení súd?

Ak sa vám nepodarí dospieť k dohode o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníckeho práva, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Súd v tomto prípade môže rozhodnúť o niektorom z nasledovných vyporiadaní:

  • rozdelenie veci – ak ide o deliteľnú vec, ktorej rozdelenie je dobre možné a ak naďalej môže plniť svoj účel (istá výnimka platí pri delení poľnohospodárskych a lesných pozemkov v extraviláne),
  • prikázanie jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu – ak rozdelenie veci nie je dobre možné. Komu bude vec prikázaná, záleží od rozhodnutia súdu. Súdna prax ale nasvedčuje tomu, že nie vždy je veľkosť podielu kľúčovým kritériom pre posúdenie, kto nadobudne vec do svojho výlučného vlastníctva. Kritérií pri rozhodovaní je pomerne veľa,
  • predaj tretej osobe a rozdelenie výťažku podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov – ak žiadny zo spoluvlastníkov nemá záujem vec vlastniť.
Aké sú prvé kroky k vyriešeniu?

1. V prvej etape treba prijať rozhodnutie problém Vášho podielového spoluvlastníctva vyriešiť. Zlá správa je, že problém spoluvlastníctva sa nevyrieši sám a to ani smrťou spoluvlastníka. Nevyriešená otázka bude prenasledovať aj dedičov.

2. Ďalej sa treba zamyslieť, čo je pre Vás prijateľný cieľ, aby sme vedeli, na čo sa máme zamerať. Pokúste sa tiež pohľadať dokumenty k nehnuteľnosti a zaspomínať si na historické súvislosti (aj tie hrajú v prípadnom súdnom spore svoju úlohu).

3. Dohodnite si termín bezplatnej konzultácie na tel.: 0949 09 09 09 alebo vyplnením dotazníka (nižšie). Konzultácie prebiehajú v našej kancelárii v Bratislave (Májkova 3, pri kostole Blumentál) alebo na diaľku – telefonicky, videohovorom a pod.).

Ďalší postup sa dá stručne znázorniť takto:

Čo ak sa nechcem súdiť?

Prednostne sa pokúšame nájsť také riešenie, ktoré je rýchle, ekonomicky efektívne a pre spoluvlastníkov najmenej invazívne. Poznáme niekoľko modelov riešení, ktoré je možné podľa súvisiacich okolností využiť tak, aby bol dosiahnutý cieľ a pokiaľ je to možné, boli zachované dobré vzťahy medzi všetkými spoluvlastníkmi.

Aké je riešenie?

univerzálne riešenie neexistuje, ale

Máme skúsenosti a nezávislý pohľad 

Naše skúsenosti pri riešení podielového spoluvlastníctva dokážeme využiť aj vo Váš prospech. Poznáme možnosti, hrozby aj úskalia jednotlivých variantov riešenia.

Vieme predvídať postupy a správanie spoluvlastníkov

Poznáme argumentáciu a postupy spoluvlastníkov. Odhaliť vieme tiež prípadnú taktiku právnikov, ktorí zastupujú spoluvlastníkov.

Vieme, ako rozhodujú súdy

Máme detailnú štatistiku a zmapovanú rozhodovaciu prax jednotlivých súdov na Slovensku. Vieme, ktoré faktory a “esencie” sú v súdnych prípadoch dôležité pre úspech.

Zachovávame dobré vzťahy

Snažíme sa o to, aby po vyriešení prípadu zostali medzi (bývalými) spoluvlastníkmi čo najlepšie vzťahy. Preto náš tím tvoria nielen právnici, ale aj realitní mediátori.

Najčastejšie riešime tieto prípady

Zdedené spoločné nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti, ktoré ostali bývalým manželom
Zreštituované nehnuteľnosti

Žiaľ, tieto prípady neriešime

Poľnohospodárske pozemky v extraviláne
Podiely na pozemkoch v urbároch a spoločné dvory
Spoluvlastníctvo v rámci bytových domov

Ako postupujeme?

Po úvodnej konzultácii (tá je bezplatná, dá sa realizovať aj na diaľku – telefonicky, mailom …) a doplnení podkladov, pripravíme analýzu. Ak Vám dokážeme vo Vašom prípade pomôcť, navrhneme konkrétny postup a dohodneme ďalšie podmienky realizácie.

… a pár slov o nás

Realizačný tím tvoria realitní poradcovia so špecializáciou na majetkové vyporiadanie a vyjednávanie, advokáti so špecializáciou na realitné právo a súdne spory a odborno-technickí poradcovia – znalci, geodeti a projektanti. Tím vedie JUDr. Mojmír Plavec, RSc., advokát a tajomník Realitnej únie SR.

Dohodnúť
bezplatnú konzultáciu?

Vyplňte tento krátky formulár a my sa Vám ozveme
alebo si dohodnite bezplatnú konzultáciu na tel.: 0949 09 09 09

Kontaktné údaje

Vaše meno a priezvisko

Vaše telefónne číslo

Váš email

Typ nehnuteľnosti

Lokalita, kde sa nehnuteľnosť nachádza

Výška Vášho spoluvlastníckeho podielu

Do políčka nižšie prepíšte overovací kód (antispamová ochrana)
captcha

Menu