Prenájom
nehnuteľnosti

Poskytujeme realitnú službu Nájom plus+

NAJOM PLUS logo

Nájom plus+ je režim nájmu finančne výhodný pre prenajímateľa a férový pre nájomcu. Prenajímateľ províziu neplatí.

Prečo nechať hľadanie nájomcu na nás

RK Pravne diagnozy INSTA 1

Našou úlohou je dosiahnuť, aby Vám nájom priniesol čo najvyšší možný výnos. Naši realitní špecialisti poznajú aktuálne ceny na trhu nájmov, vďaka čomu vedia odporučiť výšku nájomného, aby zaujala potencionálnych nájomcov a bola atraktívna pre prenajímateľa.

Rýchly a kvalitný nájom je otázkou správnej propagácie nehnuteľnosti. Naše marketingové oddelenie sa postará o pútavý inzerát a správne zacielenie online reklamy.

Najčastejšou obavou prenajímateľov je otázka pravidelnej platby nájomného. Náš tím vopred preverí záujemcu o nájom. Preveríme ho vo viacerých registroch (exekúcií, dlžníkov, úpadcov a tiež, či nemá hlásený pobyt na mestskom/obecnom úrade), vylúčime aj jeho figurovanie aj v tzv. black listoch (zoznamoch rizikových osôb).

Vieme, akým tenkým ľadom môžu byť nájomné vzťahy a poznáme ich riziká. Práve preto nechávame vypracovanie nájomnej zmluvy v rukách realitných právnikov z LEX, advokátskej kancelárie.

Stranám odporučíme uzavrieť výhodné poistenie pre prípad vzniku škody, pričom pripoistiť je možné dokonca aj neplatenie nájomného.

Naša úloha sa nekončí vyhľadaním nájomcu a uzatvorením zmluvy. Prenajímateľ nás môže poveriť vykonávaním mnohých doplnkových služieb.

Asistencia aj pri konci nájmu – pomôžeme Vám s prípravou vyúčtovania energií, služieb a ostatných zálohových platieb, ako aj administratívnym riešením vrátenia (započítania) peňažnej zábezpeky.

Záver nájmu môže byť kritický, preto dohliadneme nad jeho korektným skončením a zabezpečíme protokolárne prevzatie nehnuteľnosti.

 

Medzi prenajímateľom a nájomcom môže prísť k problémovým situáciám. Sme sprostredkovateľom pri nájomých vzťahoch, ale aj osobou s významným slovom (svedectvom) v prípadných súdnych sporoch.

Vlastníme kompletnú fotodokumentáciu bytu pre posúdenie vzniku a rozsahu škody.

Kľúčové služby spojené so sprostredkovaním nájmu hradí nájomca. Prenajímateľ hradí doplnkové služby, ktoré si môže/nemusí objednať.

Nájom plus+ je štandard realitnej služby odporúčaný Realitnou úniou SR, viac kliknite sem  

Čo pre Vás urobíme

Kľúčové služby hradené nájomcom:

 • Prieskum realitného trhu (CMA) a návrh určenia výšky nájomného.
 • Propagácia bytu na najväčších realitných portáloch a v komunite Realitnej únie SR.
 • Obhliadky bytu so záujemcami.
 • Preverenie budúceho nájomcu (registre a black listy)
 • Nastavenie pravidiel korektného nájomného vzťahu (nájomná zmluva a ostatné pravidlá).
 • Odporučenie poistenia pre zvýšenie ochrany majetku prenajímateľa vrátane nezaplatenia nájomného (zabezpečuje partner poisťovne)*.
 • Protokolárne odovzdanie a prevzatie bytu vrátane odpočtu meračov energií a kontroly stavu bytu.

Doplnkové služby hradené prenajímateľom:

 • Zastupovanie majiteľa na domovej schôdzi vlastníkov (vrátane hlasovania)
 • Stretnutie s nájomcami krátko po začiatku nájomného vzťahu – stabilizácia nájomného vzťahu
 • Kontrola bytu za účelom overenia dodržiavania podmienok nájomnej zmluvy
 • Komunikácia so správcom a vybavovanie požiadaviek správcu
 • Výmena zámku na vstupných dverách bytu
 • Asistencia pri zmene trvalého pobytu nájomcu
 • Upratovanie interiéru bytu
 • Príprava podkladov pre registráciu prenajímateľa na daňovom úrade prostredníctvom odborne zdatnej oprávnenej osoby*
 • Zabezpečenie spracovania daňového priznania (daň z príjmov z prenájmu)* prostredníctvom oprávnenej osoby
 • Zabezpečenie (sprostredkovanie) technických prác na byte
 • Asistencia, komunikácia a vybavovanie bežných požiadaviek nájomcu
 • Zabezpečenie revízie alebo opravy spotrebičov a zariadení
 • Asistencia pri vybavovaní poistnej udalosti
 • Odborné vyúčtovanie energií a služieb po skončení nájomného vzťahu
 • Administratívna pomoc pri riešení nedoplatkov
 • Zabezpečenie cenovej ponuky od dodávateľa vybavenia alebo služby
 • Administratívna pomoc pri riešení zmeny podmienok nájomného vzťahu
 • Administratívna pomoc pri ukončení nájomného vzťahu
 • Zabezpečenie inej agendy súvisiacej s nájmom bytu

*Službu dodáva partner RK alebo Realitnej únie SR. Cena je orientačná, na požiadanie bude overená jej dostupnosť a aktuálna výška. Ak je odmena účtovaná podľa času, účtuje sa pomerne každá začatá štvrťhodina. Aktuálny cenník služieb realitnej kancelárie je uvedený  tu. 

10 výhod Nájom plus+

Snimka5

Ako to funguje?

Snimka7
Snimka8

MÁTE PREDBEŽNÝ ZÁUJEM O SLUŽBU?

Neváhajte nás kontaktovať. Stačí vyplniť kontaktný formulár, my Vás obratom budeme kontaktovať.

  Zámer

  Typ nehnuteľnosti - napíšte (napr. 2 izbový byt)

  Kraj

  Mesto

  Mestská časť

  Bližší popis nehnuteľnosti

  Akceptovateľná / požadovaná cena (vrátane energií)

  Poznámka

  Kontaktné údaje

  Vaše meno a priezvisko (povinné)

  Vaše telefónne číslo (povinné)

  Váš email (povinné)

  Do políčka nižšie prepíšte overovací kód (antispamová ochrana)

  captcha

   

  Bližšie informácie Vám poskytneme na

  +421 949 090 909

  Porovnaj ponuky

  Porovnať