Kupujete nehnuteľnosť?

Nájdeme spolu tú najlepšiu,
preveríme ju, vyjednáme nižšiu cenu
a bezpečne ju prevedieme na Vás

Ukážeme Vám aj nehnuteľnosti,
ktoré nie sú verejne ponúkané

1. Prieskum realitného trhu (rešerš)

Najskôr spoločne vytvoríme “profil” hľadanej nehnuteľnosti. Faktorov, ktoré môžu ovplyvniť Vašu spokojnosť, je veľa. Vieme, ktoré to sú a čo máme zisťovať. Realitný trh poznáme dôverne, preto tiež vieme, ktoré nehnuteľnosti sú “ležiaky” a ktoré sú zaujímavé.

Iný typ nehnuteľnosti hľadáme pre klienta, ktorý investuje na realitnom trhu, a iný typ, ak má byť nehnuteľnosť Vaším novým domovom.

Bližší popis služby a ukážka
Bližší popis služby a ukážka

Z realitných portálov a interných zdrojov Vám pripravíme rešerš analyza-realitynehnuteľností, ktoré zodpovedajú určeným kritériám. Prehľadáme viac ako 20 realitných portálov. Hľadáme aj v neverejnej ponuke (inkognito) členov Realitnej únie SR, ku ktorej sa bežní občania nedostanú.

Na úvodnom stretnutí dohodneme pravidlá vzájomnej spolupráce, stratégiu a postupy. Vyhodnocujeme aj finančné možnosti pri kúpe. Spolupracujeme s bankami a overenými hypotekárnymi špecialistami, ktorí zabezpečia hypotekárny úver, ktorý bude vzhľadom na Vaše pomery a okolnosti najvýhodnejší.

Pozrite, ako vyzerá realitný prieskum (rešerš) podľa zadania klienta

2. Užší výber a prehliadky nehnuteľností

Z prieskumu (rešeršu) spoločne vyberieme päť najlepších, ktoré najviac zodpovedajú Vašim kritériám.

Zistíme ich dostupnosť (nie všetky inzeráty sú vždy aktuálne) a dohodneme vyhovujúci termín prehliadok. Nehnuteľnosti navštívime a presvedčíme sa, či zodpovedajú Vašim predstavám. Vieme, čo na prehliadkach zisťovať, na čo sa predávajúceho pýtať (realitný poradca si robí poznámky, ktoré potom spoločne vyhodnotíme).

Prax potvrdzuje, že prehliadka po boku profesionála je efektívnejšia. Kým Vy pokojne “nasávate” atmosféru nehnuteľnosti, my zisťujeme ostatné výhody / nevýhody.

3. Vyjednanie lepšej kúpnej ceny

Naši realitní poradcovia a advokáti majú bohaté skúsenosti s vyjednávaním nižšej ceny, aj preto dosahujú v rokovaniach často úspech.

V rámci rokovaní vyvinieme maximálne úsilie, aby sme zjednali zľavu z kúpnej ceny. Napokon naša odmena v tejto časti závisí len od nášho úspechu.

Tu zvykneme oceniť, ak túto citlivú časť obchodu ponechá kupujúci na tím SRA, lebo aj maličká chybička môže predávajúceho odradiť od ďalšieho rokovania alebo môže zmariť šancu na úspech vo vyjednaní o lepšej cene. Na vyjednávanie sa treba dobre pripraviť. Je vhodné sa vyvarovať predčasným pokusom o zjednanie zľavy (bývajú často neúspešné).

4. Hypoasistencia

Asistencia pri vybavovaní hypotekárneho úveru zabezpečovaná hypotekárnym špecialistom. Služba je poskytovaná bezplatne.

5. Právna asistencia pri zmluvnej dokumentácii 

Zabezpečíme právny servis spojený s prevodom nehnuteľnosti, od podpisu rezervačnej zmluvy, budúcej kúpnej zmluvy, samotnej kúpnej zmluvy až po kataster nehnuteľností.

Spolupracujúci advokáti pripravia zmluvnú dokumentáciu (alebo túto spripomienkujú vo Váš prospech) a zastúpia Vás na spoločnom rokovaní s predávajúcim (jeho právnikom alebo realitnou kanceláriou).

Treba si uvedomiť, že realitná kancelária zastupuje predovšetkým predávajúceho. Obvykle kupujúceho nezastupuje pri kúpe nikto. Možno aj preto veľa kupujúcich svoju kúpu časom obanuje.

6. Asistencia v deň prevodu vlastníctva

Náš realitný poradca stojí po Vašom boku pri dôležitých úkonoch, ako je návšteva notára, banky a katastra v čase prevodu. V tejto fáze sa najmä z dôvodu časového stresu zvyknú robiť zbytočné a neskôr drahé chyby.

Kupujúci a predávajúci chcú mať prevod a návštevu potrebných úradov za sebou najlepšie v jeden deň. Preto je zástupca, ktorý sleduje a “dozoruje” úkony v prospech kupujúceho, mimoriadne užitočný.

7. Asistencia pri protokolárnom prevzatí a prepise médií a služieb

Náš realitný poradca stojí tiež po Vašom boku pri protokolárnom prevzatí nehnuteľnosti, pri prepise elektrickej energie, plynu, vody, správy a služieb, ktoré súvisia s užívaním nehnuteľnosti.

Ak sa tieto úkony podcenia, môžu vzniknúť v budúcnosti problémy s prípadnými nedoplatkami či preplatkami.

8. Preskúmanie technického stavu nehnuteľnosti

Ak si vyberiete z ponuky prehliadok svojho “favorita”, dôkladne ho preveríme. Predávajúci často zamlčujú vady alebo bagatelizujú technické nedostatky, ktoré po prevode musia riešiť kupujúci.

Náš inšpektor objektívne prešetrí  technický stav nehnuteľnosti, odhalí možné problémy, nedostatky a zároveň odhadne náklady, ktoré treba na opravy vynaložiť.

Bližší popis služby a ukážka
Bližší popis služby a ukážka

Častým nedostatkom sú výraznejšie odchýlky  výmery deklarovanej v inzercii od skutočnej výmery. Inšpektor nehnuteľnosť dôkladne premeria.

V rámci technickej inšpekcie sa pri byte preskúmava:

 • Skutočná výmera nehnuteľnostitechnicke-stanovisko
 • Steny a podlahy
 • Elektroinštalácia
 • Rozvody – kabeláž
 • Vykurovanie
 • Okná
 • Odvetranie
 • Zdravotechnická inštalácia
 • Protipožiarna ochrana

Pozrite, ako vyzerá technická správa o stave nehnuteľnosti

9. Asistencia pri vybavovaní znaleckého posudku

Realitný poradca zabezpečí “obehanie” všetkých formalít potrebných na vyhotovenie znaleckého posudku. V cene služby je zahrnutá úhrada poplatku za vyhotovenie znaleckého posudku pre súdneho znalca a poplatku za zápis záložného práva do katastra nehnuteľností.

Kombinácia viacerých služieb za zvýhodnené ceny:

Balík MINI:
 • Prieskum realitného trhu (rešerš)
 • Užší výber a prehliadky nehnuteľností (4 prehliadky)
 • Hypoasistencia (bezplatná bonusová služba)

spolu: 399 EUR

Balík KLASIK:
 • Prieskum realitného trhu (rešerš)
 • Užší výber a prehliadky nehnuteľností (6 prehliadok)
 • Hypoasistencia (bezplatná bonusová služba)
 • Administratívna asistencia pri prevodovej dokumentácii
 • Asistencia v deň prevodu vlastníctva
 • Asistencia pri protokolárnom prevzatí a prepise médií a služieb

spolu: 1090 EUR

Balík PREMIUM:
 • Prieskum realitného trhu (rešerš)
 • Užší výber a prehliadky nehnuteľností (8 prehliadok)
 • Vyjednávanie lepšej kúpnej ceny
 • Hypoasistencia (bezplatná bonusová služba)
 • Administratívna asistencia pri príprave prevodovej dokumentácie
 • Asistencia v deň prevodu vlastníctva
 • Asistencia pri protokolárnom prevzatí a prepise médií a služieb
 • Preskúmanie technického stavu nehnuteľnosti
 • Asistencia pri vybavovaní znaleckého posudku

spolu: 1690 EUR

Máte predbežný záujem?
Máte predbežný záujem?

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Vaše telefónne číslo (povinné)

Váš email (povinné)

Mám záujem o tento balík:

Vaša správa

Do políčka nižšie prepíšte overovací kód (antispamová ochrana)
captcha

Bližšie informácie Vám poskytneme na

+421(0)949 09 09 09

Menu