Predaj podielu na nehnuteľnosti

Ste spoluvlastníkom nehnuteľnosti a nič z nej nemáte?

  • Neviete sa dohodnúť s ostatnými spoluvlastníkmi?
  • Nemáte chuť či energiu na dlhotrvajúci súdny spor?
  • Chcete diplomaticky opustiť spoločenstvo vlastníkov a získať z podielu peniaze?

Ponúknite nám Váš spoluvlastnícky podiel

O zrušení podielového spoluvlastníctva

Občiansky zákonník vychádza zo zásady, že nikoho nemožno spravodlivo nútiť, aby zotrvával v spoluvlastníckom vzťahu. Časté sú prípady zdedených nehnuteľností, kde sa dedičia nevedia dohodnúť o užívaní, ani o predaji.

Ak ste v podobnej situácii a nemáte záujem byť spoluvlastníkom, či už z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov, do úvahy pripadá zrušenie podielového spoluvlastníctva.

Náš právny poriadok pozná dva spôsoby zrušenia spoluvlastníctva, a to:

•    zrušenie spoluvlastníctva dohodou
•    zrušenie spoluvlastníctva rozhodnutím súdu

Súdny poplatok a trovy právnika

Súdny poplatok pri zrušení spoluvlastníctva je 6 percent. K nákladom sporu treba pripočítať aj odmenu advokáta.

Spor na niekoľko rokov

Spory tohto typu sa považujú za mimoriadne právne komplikované a preto aj časovo náročné.

Nejasný výsledok sporu

Výsledok súdneho sporu je neistý a záleží od mnohých okolností. Súd môže žalobu aj zamietnuť.

Ak nemáte čas, chuť ani peniaze na dlhoročný spor,
ponúknite svoj podiel na predaj

Stačí, ak vyplníte tento krátky formulár. Ďakujeme.

Mesto/ obec

Okres

Mestská časť

Ulica

Typ nehnuteľnosti

Stručný popis nehnuteľnosti

Výška Vášho spoluvlastníckeho podielu

Celkový počet spoluvlastníkov

Vaša cenová ponuka za predaj podielu

Kontaktné údaje

Vaše meno a priezvisko

Vaše telefónne číslo

Váš email

Do políčka nižšie prepíšte overovací kód (antispamová ochrana)
captcha

Menu