Právne vyhlásenie
Legal and Privacy Statement

 

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.sra.sk je SLOVENSKÁ REALITNÁ AGENTÚRA, s. r. o.  (ďalej len Prevádzkovateľ). Podmienky používania internetovej stránky www.sra.sk stanovuje výhradne Prevádzkovateľ. Otvorením a používaním tejto internetovej stránky dáva používateľ súhlas s týmito podmienkami.

Informácie o Prevádzkovateľovi:

Názov: SLOVENSKÁ REALITNÁ AGENTÚRA, s. r. o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Májkova 3, 811 07 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc., konateľ
Telefón: +421 949 09 09 09
E-mail: sra@sra.sk
IČO: 48 191 710
DIČ: 2120108320
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 104536/B

Popis prevádzkovateľa: realitná kancelária / realitná agentúra

Informácie, sťažnosti a reklamácie: písomne na našej poštovej alebo e-mailovej adrese alebo telefonicky na našom telefónnom čísle

Podmienky

Prevádzkovateľ dáva používateľovi právo používať stránku www.sra.sk výhradne pre osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie stránky (ako celku, tak aj jej jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu Prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom.

Používateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránky www.sra.sk. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek častí stránky alebo týchto podmienok má výhradne Prevádzkovateľ.

Autorské práva

Všetky informácie uvedené na internetovej stránke www.sra.sk sú chránené autorským právom podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Prevádzkovateľ je v súlade s Autorským zákonom oprávnený vykonávať všetky majetkové práva k tejto internetovej stránke.

Zodpovednosť

Cieľom Prevádzkovateľa je poskytovať prostredníctvom stránky www.sra.sk vždy správne a aktuálne údaje a informácie. Napriek tomu sú všetky údaje a informácie uverejnené na tejto stránke informatívne a nemajú záväzný charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré sa na stránke www.sra.sk nachádzajú.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním stránky www.sra.sk a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránky www.sra.sk.

Porovnaj ponuky

Porovnať