Mojmir Plavec SRA 2
JUDR. MOJMÍR PLAVEC, PHD., RSC.

V roku 2003 promoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V advokácií pôsobí od roku 2004. Je tajomníkom a predsedom Sekcie legislatívy a práva Realitnej únie SR. Pôsobí ako externý pedagóg na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium (PhD.) ukončil v roku 2021. Odborne sa zameriava na realitné, občianske, finančné a správne právo.

Zúčastňuje sa na odborných konferenciách a seminároch. Je autorom viacerých odborných článkov a dlhoročným lektorom a zakladateľom Slovenskej realitnej akadémie. Medzi Mojmírove športové záľuby patria turistika, lyžovanie, golf a karate, v ktorom je držiteľom prvého danu. 

„Musíš to dělat srdcem. Je to drsná práce, ale jen ta přináší úspěch. Tvrdě a neustále pracuj, pracuj víc než ostatní a výsledek se dostaví.
To je jediný recept.”
– Pavel Nedvěd 

KONTAKT

Telefón: 0904 999 744

Email: plavec@lex.sk

Porovnaj ponuky

Porovnať