Tomas Bednarik SRA
MGR. ING. TOMÁŠ BEDNÁRIK, RSC.

Tomáš je realitným advokátom a partnerom v advokátskej kancelárii LEX. Vyštudoval odbor právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a odbor medzinárodné podnikanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vo svojej právnickej praxi sa špecializuje na realitné právo, občianske právo, ochranu osobných údajov a sporovú agendu. Okrem právnickej praxe sa venuje lektorskej činnosti v oblasti realitného práva.

 

Stal sa jedným z prvých absolventov špecializovaného študijného programu RSc., ktorý predstavuje najvyššiu formu vzdelania v realitnej oblasti na Slovensku. Z cudzích jazykov preferuje angličtinu, z ktorej zložil štátnu záverečnú skúšku na Štátnej jazykovej škole v Bratislave. Tomáš je zároveň členom sekcie legislatívy a práva Realitnej únie Slovenskej republiky. Medzi jeho záľuby patria športy ako futbal, volejbal alebo lyžovanie. Rovnako rád spoznáva nové mestá a krajiny.

„Dobré zmluvy robia dobrých priateľov“ 

KONTAKT

Telefón: 0904 999 744

Email: bednarik@lex.sk

Porovnaj ponuky

Porovnať